A projekt / Megvalósítás

           

Somogygeszti Ivóvízminőség-javító Programja

KEOP-1.3.0/09-11-2013-0075

Megvalósítás időszak: 2013. 11. 22. – 2015. 09. 15.

Kedvezményezett: Somogygeszti Község Önkormányzata (7455 Somogygeszti, Béke tér 5. )

Polgármester: Csór Zoltán

A beruházás nettó költsége: 116 863 403 Ft

Támogatás mértéke: 90 %

A megvalósításra megítélt támogatás összege: 105 177 063 Ft

Közreműködő Szervezet: Nemzeti Feljesztési Minisztérium

Az ivóvíz helyi problémája: A szolgáltatott ivóvízben a megengedett határértéket meghaladó mértékben jelent meg az ammónium és vas. Vízkezelés hiányában a technológia nem volt alkalmas arra, hogy megfelelő minőségű ivóvizet szolgáltasson a lakásokba. Emellett az egy kutas rendszer sem volt üzembiztos.

A tervezett műszaki megoldás: A települési vízmű tulajdonosa az önkormányzat, üzemeltetője a DRV Zrt.. Az építési munkát 2014 májusában kezdte meg a kivitelező. A beruházás során bővítették a vízmű területét, új kutat fúrtak, kezelőépület, tisztavíz-medence és vasiszap-ülepítő medence épült. Emellett 3296 méter hosszan megtisztították a vízvezeték-hálózatot, 921 méter hosszan kicserélték a korábbi vezetékeket, továbbá átépítették a hálózati csomópontokat is. A vízműtelepen korszerűsítették a meglévő villamoshálózatot, valamint kiépítették a rendszer működéséhez szükséges új irányítástechnikát. A fejlesztés során megvalósuló komplex víztisztítási technológiának része az ammóniummentesítés, a vastalanítás és a fertőtlenítés. A megújult vízműben 1 hónapos próbaüzem során ellenőrizték az új rendszert.

A 2015. augusztus végén megkezdett hivatalos műszaki átadás-átvételi eljárás során a hatóságok megfelelőnek tartották a vízmű működését. A fejlett technika eredményeként az európai uniós határértékek szerinti ammónium- és vastartalommal rendelkező ivóvizet szolgáltatnak a somogygeszti otthonokba.

Kivitelező: Szabadics Zrt.

Utolsó frissítés: 2015-09-21