A projekt

           


Somogygeszti Ivóvízminőség-javító Programja


Magyarország egy évtizede indította el a Nemzeti Ivóvízminőség-javító Programot, amely a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátását, a szolgáltatások színvonalának és biztonságának javítását tűzte ki célul. az európai uniós csatlakozás során kötelezettséget vállalt arra, hogy az ivóvízben található káros anyagokat olyan mértékben csökkenti, amely megfelel a miénknél szigorúbb európai uniós határértékeknek. Ez a vállalás az önkormányzatokra ró komoly kötelezettséget, s egy Kormányhatározat rögzíti is azoknak a településeknek a nevét, ahol nem megfelelő az ivóvíz minősége: Somogygeszti neve is szerepel e listában.

A somogygeszti kútból nyert nyers vízben és a szolgáltatott ivóvízben is a megengedett határértéket meghaladó mértékben található ammónium és vas.  Az ammónium közvetlenül nem mérgező, de a körülményektől függően nitritté, illetve a nitráttá alakulhat, amely már veszélyes a szervezetre, különösen a csecsemőkére. A vas jelenlétének ugyan nincs egészségkárosító hatása, azonban rontja az ivóvíz élvezeti értékét és használhatóságát.

Az önkormányzat törvényben szabályozott kötelezettsége a lakosság részére biztosítani az egészséges ivóvízellátást. Ennek kívántunk megfelelni, amikor pályázatot nyújtottunk be az ivóvízminőség-javítását célzó program keretében, amely sikeres is volt. 2012 februárjában támogatást nyertünk az ivóvízminőség-javító program előkészítésére.

Az egy évig tartó előkészítő szakaszban az Európai Unió és a magyar állam anyagi támogatása finanszírozta a szakemberek munkáját, amely révén elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, a költséghaszon elemzés, véglegesítésre kerültek az engedélyes tervek, megkezdődött a jogerős engedélyek beszerzése, a közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a nyilvánosság biztosítása. Ez utóbbi keretében készült az a szórólap, amely minden otthonba eljutott, és ez a honlap, melyen az internettel rendelkezők megismerhetik a projektet. 

Projektünk célja: a somogygeszti lakosság megfelelő minőségű ivóvízzel történő ellátása. Településünkön 206 ingatlan közül 203 rendelkezik vízbekötéssel. A vízellátást biztosító vízmű része az 1960-ban fúrt kút, melyből a kútszivattyú a községi hálózaton keresztül a 39 m3-es vasbeton tárolóba termeli a vizet. A tárolótól északra fekvő, magasabb településrész vízellátása hidrofor berendezésen keresztül biztosított. Vízkezelés jelenleg nincs, tehát ez a technológia nem alkalmas arra, hogy megfelelő minőségű ivóvizet szolgáltasson a lakásokba, ráadásul az egy kutas rendszer nem tekinthető üzembiztosnak.

Most lehetőségünk adódik arra, hogy európai uniós támogatás segítségével megújuljon a vízműrendszerünk. 

A fentiek megvalósítására szóló tanulmányt és terveket 2013. júniusában nyújtottuk be, s a Közreműködő Szervezet a 2013. november 7-én kelt támogató levele azt támogatásra javasolta. A beruházás összköltsége több mint nettó 116 millió forint, melynek 90 %-át biztosítja az Európai Unió támogatása. Ennek köszönhetően 2013. november 22-én megkezdődött a tervek megvalósítása, amely révén 2015. június 30-ra lehetővé válik, hogy minden somogygeszti lakos egészséges ivóvízhez juthasson.

Utolsó frissítés: 2014-01-18